Saturday, November 29, 2014

KETUA MENTERI BERETORIK DALAM HAL BERBELANJAPulau Pinang: Perbelanjaan Mengurus kerajaan negeri meningkat dari RM 283 juta pada 2008 ke RM887 juta pada 2015. Pada masa yang sama, Hasil dari Cukai kekal pada paras yang sama, purata RM120 juta setahun. Peningkatan "Hasil bukan Cukai" dan "Terimaan bukan Hasil" mula menunjukkan peningkatan pada 2012, begutu juga dalam anggaran pada 2015. 

Peruntukan Belanja Mengurus digunakan sepenuhnya maka tiada penjimatan yang ketara dalam pengurusan kewangan negeri. 

Dari mana hasil-hasil ini diperolehi untuk mencapai surplus kepada bajet defisit yang dibentangkan saban tahun?