Thursday, June 5, 2014

E14 : PAS YANG KUFFAR?


PEMIMPIN PAS KATA : 

PAS menuduh UMNO sebagai KAFIR, Kuffar dan lain-lain tuduhan dan melarang umat Islam lain mendekati UMNO kerana UMNO tidak melaksanakan Hudud.


SEKARANG SIAPA YANG KUFFAR......

Tapi apakah PAS sendiri sudah 100% mengikut ajaran Islam? Jika benar, 

mengapa PAS meninggalkan perintah Allah yang berikut?Al-Mumtahanah : 1. 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku 

dan musuhmu [b]menjadi teman-teman setia yang kamusampaikan 

kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; 

padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang 

datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena 

kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar 

untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu 

berbuat demikian).Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita 

Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih 

mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. 

Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka 

sesungguhnya dia telah TERSESAT dari jalan yang lurus."