Saturday, November 22, 2014

HANYA JUAI TANAH SAHAJA YANG GUAN ENG NAMPAK


TINTA SAHABAT FB 

Dalam Bajet 2015, Kerajaan Negeri mensasarkan pendapatan Hasil daripada Bayaran Pendaftaran Pindah Milk Tanah sebanyak RM33,700,000.

Bagi tahun 2013, Kerajaan Negeri mengutip sebanyak RM35,771,181.99 untuk kategori hasil tersebut. Manakala anggaran untuk tahun 2014 adalah sebanyak RM 26,800,000.

Manakala bagi kategori Bayaran Mengenai Permohonan Tanah; sejumlah RM17,118,265 dikutip pada 2013. Sebanyak RM8 juta dianggarkan bagi tahun 2014 dan sejumlah RM15 juta disasarkan bagi tahun 2015.