Monday, August 1, 2011

PENGIKUT KUNING DAP

WAH!!!! BERBANGGA PIMPINAN ATASAN DAP DENGN BAJU KUNING MEREKA. BAGI MEREKA KUNING TU TANDA BERSIH DAN BUKAN KUNING ITU DIRAJA. KENAPA MEREKA TAK PAKAI OREN KER ATAU WARNA RASMI DAP , PKR DAN PAS?

INI SAHAJA PENGIKUT RASMI DAP. BACA PERINGATAN ALLAH DI BAWAH :

1. Golongan yang tidak percaya kepada Al-Quran.

Pada zaman Rasulullah SAW terdapat golongan yang telah mendustakan wahyu yang disampaikan oleh baginda dan menuduh bahawa Al-Quran itu ciptaan baginda. Firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka)." (Al-Ahzab:64)

2. Orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran hukum Al-Quran (apabila suatu hukum diturunkan, mereka menolak dan tidak bersetuju dengan hukum berkenaan).

Firman Allah SWT: "Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah ke atas orang-orang yang ingkar itu." (Al-Baqarah:89)- SOKONGAN PAS DAN PKR KEPADA DAP

3. Golongan yang menyembunyikan kebenaran Al-Quran seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Firman Allah SWT: "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat." (Al-Baqarah:159)
WALLAH HU ALAM