Tuesday, March 13, 2012

PASCA E 13 : TAHUN 2009 KERAJAAN NEGERI PENANG KURANGKAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PELAJAR ANAK PENANG. SATU PERBUATAN KEJAM


Pada tahun 2009 baki Tabung inimenunjukkan peningkatan sejumlah RM3.91 juta atau 19% menjadi RM24.49 juta berbanding RM20.58 juta pada akhir tahun 2008. Peningkatan baki ini adalah disebabkan pada tahun 2009 bayaran kepada penuntut menurun sejumlah RM0.90 juta atau 45.9% iaitu hanya berjumlah RM1.06 juta berbanding RM1.96 juta pada tahun 2008.