Tuesday, March 13, 2012

PASCA E 13 : KERAJAAN GUAN ENG TIDFAK MEMBANTU KEBAJIKAN RAKYAT


Kumpulan wang ini diwujudkan bertujuan untuk memberi bantuan kebajikan kepada individu, pergerakan, persatuan atau agensi Kerajaan untuk membiayai pelaksanaan projek-projek atau kegiatan kebajikan dan kemasyarakatan. Pegawai Pengawal bagi Kumpulan wang Amanah ini ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Pada tahun 2010, baki akaun ini berjumlah RM2.17 juta berbanding RM0.37 juta pada akhir
tahun 2009 iaitu peningkatan sejumlah RM1.80 juta atau 486.5%. Ini adalah kerana pada tahun 2010 terimaan adalah berjumlah RM4.62 juta manakala perbelanjaan hanya berjumlah RM2.94 juta.

GUAN ENG TIDAK MEMBANTU RAKYAT PULAU PINANG YANG MEMERLUKAN. PATUTLAH JABATAN KEBAJIKAN BANYAK TARIK SEMULA PEMBERIAN WANG BULANAN KEPADA WARGA EMAS. SEBELUM INI ADA YANG MENERIMANYA, TETAPI PADA TAHUN 2010 ADA YANG TIDAK DAPAT. INI MEMBUKTIKAN KERAJAAN GUAN ENG MENYEKAT HAK ORANG MISKIN


U GUAN ENG

Kumpulan wang Kebajikan Negeri