Friday, August 19, 2011

KEPUTUSAN DALAM E- FATWA TIDAK MELARANG

Memasang pita rakaman kaset bacaan al-quran.

Tarikh Keputusan: 
9 Mar, 1982
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum memasang pita rakaman bacaan ayat-ayat suci Al-Quran melalui pembesar suara sebelum sembahyang.
 
Keputusan: 
Tidak dilarang untuk memasang pita rakaman bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga ia tidak mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ibadah.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Negeri: