Tuesday, August 2, 2011

BETUL LA TEMAN KATA HARAKAH MUNAFIK ( ASBABUN NUZUL)

DALAM HARAKAHDAILY GAMBAR UMMI TUNJUK FUCK.

GAMBAR ORIGINAL UMMI YANG SEPATUTNYA. SAPA NAK TANGGUNG DOSA FITNAH INI? SEMUA YANG BEKERJA DENGAN HARAKAH DAH BOLEH JATUH MAKAN DUIT HARAM SEBAB KERJA MEREKA ADALAH BERJUANG UNTUK FITNAH ORANG LAIN .

BALASAN GOLONGAN MUNAFIQ

TAFSIR

204. Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan ia (bersumpah dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya (kepadamu).

TERJEMAHAN

204. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.

Asbabun Nuzul : Diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dari jalur Said atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, katanya, "Tatkala ekspedisi tentara yang di dalamnya terdapat Ashim dan Martsad ditimpa musibah, dua orang munafik mengatakan, 'Alangkah malangnya nasib orang-orang yang tertipu yang mengalami kecelakaan seperti ini. Mereka tidak tinggal duduk di lingkungan keluarga mereka dan tidak pula menunaikan tugas atau misi dari sahabat mereka yakni Nabi saw.' Maka Allah pun menurunkan, 'Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu...'" (Q.S. Al-Baqarah 204) Diketengahkan pula oleh Ibnu Jarir dari As-Sadiy, katanya, "Ayat itu diturunkan mengenai Akhnas bin Syuraiq yang datang kepada Nabi saw. dan memperlihatkan keislamannya, hingga beliau merasa kagum dan tertarik kepadanya. Kemudian ia berlalu dan lewat di sebuah kebun tempat perladangan dan pemeliharaan keledai milik suatu golongan kaum muslimin. Maka dibakarnya tanaman yang terdapat di sana dan dibabatnya leher keledai-keledai milik kaum muslimin itu. Maka Allah pun menurunkan ayat tersebut."

TAFSIR

205. Kemudian apabila ia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah ia di bumi, untuk melakukan bencana padanya, dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan manusia; sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan.

TERJEMAHAN

205. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan [130].

[130] Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mu'min dan selalu mengadakan pengacauan.

BUKANKAH INI PERINGATAN BUAT PAS DAN PKR? MEMBERI JANJI MANIS TENTANG ISLAM , TAPI SEBENARNYA MEREKA KOTOR DALAM AMALAN DAN PERBUATAN.MENAWARKAN PAKEJ SYURGA YANG MUDAH DAN HANYA MEMASUKI PAS SAHAJA.