Thursday, November 8, 2012

PASCA E 13 : APA DAH JADI JANJI PERTANIAN 2009 DI PULAU PINANG

BAJET 2009

Walaupun kadar pertumbuhan sektor pertanian Pulau Pinang dijangka hanya 2.3 peratus bagi tempoh 2007-2010, ia tidak akan diabaikan. Rentetan daripada pelaksanaan Projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) di Ara Kuda seluas 80 hektar, Kerajaan Negeri akan memperkenalkan satu lagi projek TKPM
dengan konsep yang berbeza di Juru. Kawasan seluas 25 hektar telah dikhaskan untuk industri ternakan dan akuakultur, 20 hektar untuk tanaman nenas dan baki 15 hektar untuk projek integrasi dan gunasama.


BERDASARKAN PEMERHATIAN DAN TINJAUAN YANG BK LAKUKAN DI SEKITAR JURU, TERNYATA PROJEK YANG DIJANJIKAN BERJALAN PADA KADAR YANG AMAT TIDAK MEMUASKAN DAN TERDAPAT PESERTA PROJEK YANG MEMINJAM DARI TEKUN DAN BUKANNYA MELALUI PERUNTUKAN KERAJAAN NEGERI.