Monday, December 5, 2011

KISAH BENAR: SIAPAKAH YANG MEMBAIKI JALAN DI PULAU PINANG


Kerajaan Negeri hanya  memperuntukkan sejumlah RM18.39 juta di bawah Program Memperbaiki Jambatan-jambatan dan Jalan-jalan Kerajaan Negeri dalam Rancangan Malaysia Ke sembilan (RM Ke-9). Daripada jumlah tersebut, RM14.32 juta atau 77.9% telah diperuntukkan untuk tahun 2008 hingga 2010 dengan perbelanjaan berjumlah RM13.94 juta bagi tempoh yang sama.

YANG DAP TAK BERITAHU KEPADA RAKYAT TAKUT TERKANTOI MALU :


Kerajaan Negeri juga menerima Pemberian Penyenggaraan Jalan daripada Kerajaan Persekutuan pada setiap tahun berdasarkan Perkara 109(1)(b) Perlembagaan Persekutuan dan ia disalurkan melalui Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Pulau Pinang. Bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, JKR telah menerima RM130.96 juta daripada Kerajaan Persekutuan ( BN) untuk tujuan penyenggaraan jalan Negeri. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM120.78 juta telah diagihkan kepada JKR Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi tujuan kerja penyenggaraan jalan Negeri

MALULAH DAP....................DAP HANYA PANDAI PUTAQ ANGKA. BN JUGALAH YANG BAGI DUIT.