Monday, September 26, 2011

NGOS ISLAM SOKONG PENGHAPUSAN ISADOKUMEN MEMORANDUM YANG DI HANTAR KEPADA PM


ANTARA YANG TURUT HADIR DAN SAMA-SAMA MENYOKONG KENYATAAN PM
TERUSKAN AGENDA PERJUANGAN KALIAN