Tuesday, January 6, 2015

KERAJAAN PERSEKUTUAN SELAMA INI YANG BERJUANG UNTUK ISLAM PULAU PINANG


Peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan syiar Islam di Pulau Pinang

Bagi tempoh 2008-2014, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukan RM 408.96 juta untuk pembangunan Agama Islam di Pulau Pinang; RM116.22 juta untuk pembinaan masjid dan surau, RM 64.23 juta sekolah-sekolah agama, RM127.15 juta untuk emolumen guru-guru KAFA, Takmir, Imam-Imam, pentadbir dan penyelaras masjid, RM35.0 juta untuk Kehakiman Syariah dan RM 66.36 juta untuk pembangunan tanah wakaf bagi tujuan meningkatkan ekonomi dan kemudahan perumahan.
Untuk tempoh yang sama sebanyak 17 buah masjid telah dibina baru (rebuild) melibatkan peruntukan sebanyak RM 79.74 juta. Manakala bagi tujuan mengimarahkan aktiviti-aktiviti masjid di seluruh Pulau Pinang, Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan sejumlah RM23.27 juta.
Seramai 1,814 orang guru-guru Kafa dan Takmir dibayar elaun bulanan RM800 dan 500 orang Imam dengan elaun bulanan RM750 dibayar oleh Kerajaan Persekutuan melibatkan peruntukan sebanyak RM 22.7 juta pada 2014.

Gaji dan elaun hakim2 Mahkamah Syariah gred 48 dan ke atas dibayar oleh Kerajaan 
Persekutuan, bukan Kerajaan Negeri