Thursday, January 23, 2014

PUZ PULAU PINANG SUMBER BANTUAN ISLAM
Zakat Pulau Pinang mengagihkan sebanyak RM5.3 juta kepada 7,257 orang pelajar di negeri 

ini sepanjang tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM1.8juta diperuntukkan untuk bantuan 

persekolahan manakala RM3.5 juta lagi untuk bantuan melanjutkan pelajaran ke institusi 

pengajian tinggi (IPT) di dalam dan luar negara.


Telekom Malaysia Berhad (TM) membayar zakat perniagaan berjumlah 

RM93,032 kepada Zakat Pulau Pinang.