Friday, August 3, 2012

PASCA E 13 : PENEMUAN MANIPULASI ANGKA PELABURAN DI PULAU PINANG


KENAIKAN PELABURAN PULAU PINANG HASIL USAHA BARISAN NASIONAL
2007                               5.0 BILLION
2008                             10.0 BILLION
2009                             4.0 BILLION
2010                             12.2 BILLION
Perangkaan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (Mida), Pulau Pinang berada di kedudukan teratas dari segi kemasukan pelaburan dalam projek-projek pengeluaran, menarik RM12.24 bilion, lima kali ganda berbanding RM2.17 bilion pada 2009.
Perangkaan Mida juga menunjukkan Pulau Pinang berada di kedudukan kedua selepas Selangor sehingga Mei 2011, menerima RM4.49 bilion dalam bentuk projek pengeluaran yang diluluskan, selepas Selangor yang memperoleh RM4.47 bilion.
Perbandingan yang dibuat antara pentadbiran Lim dan Koh Tsu Koon adalah tidak adil kerana pelaburan dan pembangunan tidak berlaku dalam semalaman dan ia merupakan kesan “akumulatif.”
KERAJAAN NEGERI BEGITU BANGGA APABILA MENYATAKAN KENAIKAN JUMLAH PELABURAN PADA TAHUN 2010 SEBANYAK 12.2 BILLION. TETAPI SEBENARNYA KENAIKAN
INI ADALAH SEBENARNYA BERPUNCA DARIPADA
PELABURAN SEMULA SYARIKAT SEDIA ADA SEPERTI
WESTERN DIGITAL ( RM 2.5 BILLION) , JABIL CIRCUIT,
B BROWN.