Wednesday, March 14, 2012

PASCA E 13 : PEMBAZIRAN UNTUK BAYARAN PENGURUS DANA


".........semua olang tahu saya pandai main wayang ma...bohong ada kuat sikit...."

Kadar caj yang dikenakan oleh Pengurus Dana ialah antara 0.225% hingga 0.25% berdasarkan purata nilai semasa

Peliknya  diwujudkan Unit Pelaburan Jabatan Kewangan Negeri memantau pelaburan yang dibuat oleh Pengurus Dana melalui laporan bulanan. mengapakah unit ini sahaja yang menggajikan pegawai secara kontrak untuk mengawal selia pelaburan? Bukankah ia akan menjimatkan kos pembayaran kepada pengurus dana yang dilantik ?

Soalan yang paling penting ialah  syarikat mana dan individu mana yang dilantik sebagai pengurus dana pelaburan kerajaan negeri dap?
portfolio bagi tempoh 3 bulan. Pada tahun 2010, jumlah yuran pengurusan yang dibayar kepada Pengurus Dana adalah sejumlah RM0.09 juta berbanding RM0.10 juta pada tahun 2010.