Monday, January 30, 2012

PASCA E 13 : JUAK PAS DAH KANTOI DALAM HAL GEREJA CALVARY

Photobucket

HASIL PERJUANGAN NUAR DAN DAP.OPPSSS PAS SEKALI SELEPAS 2008

Sebagai Gereja menunggu kepada Tuhan, Dia memimpin kita kepada sekeping harta yang dikelilingi oleh taman-taman dan institusi yang ditubuhkan yang disampaikan oleh rangkaian lebuh raya yang cekap. Harta tanah pilihan terletak di Bukit Jalil, sebahagian yang pesat membangun Kuala Lumpur . Pusat Konvensyen Calvary akan dibina di atas harta ini terletak di lokasi strategik . Dianggap sebagai Kementerian holistik, Pusat Konvensyen Calvary akan menempatkan kemudahan seperti auditorium ibadat 5.000 kerusi, sebuah institut pendidikan dan pusat pentadbiran

The Call

As you go through this special publication, I trust you will know the vision and God's call to Calvary Church to be a fountainhead church where waters will flow to reach near and far with the Gospel of Jesus Christ.

Calvary Convention Centre is birthed from God's call to enable Calvary Church to fulfill its new millennium role and responsibility to be a Jesus Generation, an Equipping Institution and a Sending Church.

In His divine guidance and at the appropriate time, God was faithful to provide the land at Bukit Jalil to us, to be a greater witness.

It is my joy and privilege to welcome you to be partners in praying and giving financially towards the building of the Convention Centre as an
extention of His Kingdom in Kuala Lumpur and beyond to the glory of God.

Rev. Datuk Dr. Prince Guneratnam
Senior Pastor
Calvary Church

TERJEMAHAN :

Seperti anda pergi melalui penerbitan ini khas, saya percaya anda akan tahu yang visi dan panggilan Tuhan kepada Gereja Calvary satu gereja mata air sungai di mana air akan mengalir untuk mencapai jauh dan dekat dengan Injil Yesus Kristus. Calvary Convention Centre adalah birthed dari panggilan Allah supaya Gereja Calvary untuk memenuhi peranan alaf baru yang dan tanggungjawab sebagai satu Generasi Isa, 1 Institusi Melengkapkan dan satu Gereja Menghantar. Dalam bimbingan ilahi-Nya dan pada masa yang sesuai, Tuhan adalah setia untuk menyediakan tanah di Bukit Jalil kepada kami , untuk menjadi saksi yang lebih besar. Ia adalah kegembiraan dan keistimewaan saya mengalu-alukan kedatangan anda untuk menjadi rakan kongsi dalam berdoa dan memberi kewangan ke arah bangunan Pusat Konvensyen sebagai lanjutan Kerajaan-Nya di Kuala Lumpur dan seterusnya kepada kemuliaan Tuhan.

Rev. Datuk Dr. Prince Guneratnam
Senior Pastor
Calvary Church
HALALLAH HASSAN ALI DI PECAT.............BETUL KEPUTUSAN PAS PECAT HASSAN ALI SEBAB HASSAN ALI TELAH GANGGU KERANCAKAN KRISTIAN DI MALAYSIA. JIKA GERAKAN INI PERLAHAN, MAKA SUKARLAH ISLAM DIMURTADKAN. PAS MAHU ISLAM DI MURTADKAN?